Web Analysis for amgen.bg - amgen.bg

Amgen - Bulgaria

Амджен разработва, произвежда и доставя иновативни медикаменти. Основана през 1980г., като компания пионер в биотехнологиите, Амджен остава посветена на напредъка в науката за коренна промяна и подобряване на живота на хората

Last updated: 2017-10-12 12:52:54

amgen.bg Information

Name amgen.bg
Length : 8 characters
Subdivision of the domain amgen.bg is top level domain
Character Set UTF-8
Icon amgen.bg
Sum of Loaded Time 0.777 Seconds
Loaded Speed Graph

amgen.bg Technology Information

Web server Apache
Javascript library jquery
IP Address 63.128.150.222
Whois amgen.bg

amgen.bg Heading Content

amgen.bg Other Information

Total of Images

There are 8 images at amgen.bg.

And Found 1 images to have alt attributes.

Frame 0
Flash 0
Total of character at amgen.bg 6153 characters
Keywords

These keywords have 0 characters and quantity is 0 keywords
Out link |
HASH cd7a2ee24580323596f6ee73c8b2ca55,3340bf483c885180081e97a8eeeaa48c1bddf813